top of page

Tellimuste register

Tootmistarkvara Produxio tellimuste registri juhend funktsionaalsuse ja kasutamise õppimiseks

Tellimuste registrid (müük, tootmine, ostmine) on dünaamiliselt muudetavad tabelid tellimuste jälgimiseks.

 1. Otsing filtreerib tabelis oleva vaate alusel otsingu väärtused. Sisesta vähemalt 3 tähemärki + "enter" ja tabelis jääb nähtavaks kõik seda tähekombinatsiooni sisaldav info. Otsingu kitsendamiseks võid lisada täiendavaid kombinatsioone. Otsing on globaalne ehk kasutatav koheselt kõigis registrites.

 2. Lae alla tabeli vaates olevate väärtustega Exceli fail.

 3. Sorteeri tellimuse loomise või tarnekuupäeva alusel.

 4. Vali sobivad sildi väärtused (valik jääb ka peale sisse/välja logimist). Sildid saab lisada tellimuse loomisel ja muutmisel. Lisatud silte saab eemaldada tellimuses, kuid süsteemist kustutada ei saa.

 5. Vali tellimuste vaade staatuse alusel (valik jääb ka peale sisse/välja logimist). Staatus on tellimuses muudetav (välja arvatud tootmistellimus, peale tootmise alustamist):

  1. Aktiivne- tellimuse aktiveerimise järel tekivad toodetele nõudlus ja tootmisprotsessid töölaual nähtavaks. 

  2. Ootab aktiveerimist- tellimus ei ole veel aktiveeritud (hinnapakkumise staatus).

  3. Lõpetatud- tellimus valmis ja arveldatud. Tellimuse lõpetamiseks peavad tootmisprotsessid olema lõpetatud. Ostu- ja tootmistellimuse puhul kantakse tooted lattu.

  4. Tühistatud- tellimus arhiveeritud.

 6. Tellimuse numbri real avaneb tellimuse vaade.

 7. Vali kolme punkti alt:

  1. Vaata tellimust (avneb ka toote nime realt).

  2. Muuda tellimust avab tellimuse päise (saab muuta päise parameetreid)​.

  3. Laadi dokumendid alla (pakkumus, tellimuse kinnitus, saateleht, ettemaksuarve, arve).

  4. Klooni loob tellimusest koopia uue tellimuse numbriga. Kloonida saab koos failidega või ilma.

  5. Impordi tooted Excelist tellimusse (eraldi fail).

Tabeli tulbad:

Tehingu number- tellimuse number koos seadsitatud prefiksi ja automaatse järjekorra numbriga.

Projektijuht, objekt ja päring/tellimus on dünaamilised väljad (kohandatud).

Klient, sildid, tarneaeg ja staatus on tellimuse süsteemi väljad.

Tellimuse loomine ja muutmine

Tootmistarkvara Produxio tellimuse loomise juhend funktsionaalsuse ja kasutamise õppimiseks

Tellimusi saab luua sõltumata vaatest, ekraani paremal nurgas rohelise + märgile vajutades. Vailda saab müügi-, tootmis- ja ostutellimuse vahel. Tellimuse muutmiseks vajuta registri rea kolme punktile ja vali muuda tellimust või avatud tellimuse puhul vajuta tellimuse numbrile.

 1. Kliendi väljal saab valida ja muuta partnerit (v.a. tootmistellimuses).

 2. Tarnetähtaeg on loomisel vaikimisi 5 päeva. Muutmiseks avaneb kalender.

 3. Kui partneril on mitu aadressi või kontakti, saab nende vahel teha valikud. Valikud kuvatakse vastavalt dokumentidele.

 4. Tellimuse pakkumise (ootab aktiveerimist) staatuses on võimalik valida pakkumise kehtivust. Aktiivse tellimuse korral saab määrata maksetähtaega (vaikimisi vastavalt partneri andmetele).

 5. Sildi sisestamiseks vali olemasolev või sisesta uus + "enter". Silte saab kustutada tellimuses, aga süsteemist mitte. 

 6. Tellimuse märkmeid saab kuvada vastava valikuga dokumentides.

 7. Dünaamilised väljad (kohandatud): päring/tellimus, objekt ja projektijuht.

 8. Faile saab lisada alles peale tellimuse salvestamist!

Tellimuse vaade ja toote lisamine

Tootmistarkvara Produxio tellimuse vaade ja toote lisamise juhend funktsionaalsuse ja kasutamise õppimiseks

Toote vaade avaneb registris tellimuse numbri reale vajutades ja rea lõpus kolme punkti alt. Vaate tellimuse numbrile vajutades avaneb tellimuse parameetrite muutmine.

 1. Tellimuse staatus- saab muuta samas lahtris.

 2. Kliendi valik ja muutmine.

 3. Viimase uuendaja profiilpilt ja avamisel kõigi kasutajate logi.

 4. Hinnapakkumisel kehtivus, tellimusel maksetähtaeg ja selle muutmine.

 5. Tootmise algusaeg planeeritakse automaatselt peale tootmisprotsesside lisamist. Ruudukesest avamisel näeb ja saab muuta Gantti graafikul toodetega seotud tellimusi.

 6. Tarneaeg ja koht.

 7. Hind. Ruudukesest avaneb hinnakalkulatsioon ostu-, pooltoodete, protsesside ja müügihinna lõikes.

 8. Tellimuse kaal kokku. Ruudukesest avaneb detailne kaalutabel koos filtriga.

 9. Tellimuse kõigi toodete marginal kokku.

 10. Tellimusega seotud sildid ja nende muutmine.

 11. Projekti ülesannete loomine ja linkimine. Lingitud ülesanded eelnevalt päises, nende staatused ilmuvad päises ja avanevad klikkides.

 12. Märkuste lahter, mis soovikorral kuvatakse tellimuse dokumentides.

 13. Failide haldur. Nooltel ja nimetustel liikudes on kõik tellimuse ja toodetega seotud failid nähtavad ja allalaetavad.

 14. Toote lisamine. Saab valida olemasolevaid laotooteid ja lisada ka uusi. Uue lisamiseks sisesta nimi + "enter". Toote nimesid võib korraga sisestamiseks kopeerida Exceli või tekstifaili tulpadest. Uue toote nimi saab toote lisamisel unikaalse ID, mis on aluseks toote tuvastamisel.

 15. Toote muutmiseks tee topelt klõps real või ava rea lõpust kolme punkti alt: muuda toodet. Ruudukesest avaneb toote protsesside ja ost-, pooltoodete vaade. Toote nime muutmisel (modifikatsioon) kuvatakse tellimuses nime all toote ID-ga seotud algne nimi. Uus toode salvestatakse automatselt lattu peale esimest muutmist või toote importimisel. Hiljem on oluline jälgida muudatusi tehes, kas soovitakse peale muutust uuendada toote infot registris (rea lõpus kolme punkti alla). Toote laost või lattu uuendamisel värskendatakse vastavalt toote info koos protsesside ja ostu-, pooltoodetaga. 

 16. Tootega seotud tootmisprotsessid lisanduvad laotoodete puhul automaatselt. Uue toote puhul saab valida ainult seadistustes loodud protsesse.

 17. Protsesside järjekorda saab tellimuses lohistades muuta. Protsessi parameetreid saab muuta topelt klõpsates või kolme punkti alt (Muuda protsessi). Muuta saab tööaega, seadistusaega, läbimisaega (aeg mis kulub toote läbimisele tootmisprotsessis, sisaldab lisaks töötluse ajale logistikat ja järjekorrale kuuluvat aega), hinda ja juurdehindlust.

 18. Tootega seotud ostu- ja pooltooted lisatakse automaatselt. Uute lisamisel saab kasutada juba laos olevaid tooteid või lisada uusi. Uue lisamiseks sisesta nimi + "enter". Toote nimesid või korraga sisestamiseks kopeerida Exceli või tekstifaili tulpadest. Tooted seotakse automaatselt esimese protsessiga (saab muuta).

 19. Ostu- ja pooltoodete parameetreid saab muuta topelt klõpsates või kolme punkti alt (Muuda). Uute toodete esmasel parameetrite muutmisel salvestatakse need automaatselt tootelattu. Hiljem on oluline jälgida muudatuste juures kas soovitakse peale muutust uuendada toote infot registris või mitte (registrist erinevate parameetrite puhul võib näiteks sisseostu hind olla erinev).

 20. Tellimuse info ja lingi jagamine partneri kontaktidega. Saadetav sisu on nähtav avades jälgimise link. Lingi kaudu saab edastada teateid ja jagada faile.

 21. Kolme punkti alt saab:

  1. Muuda tellimust avab tellimuse päise (saab muuta päise parameetreid)​.

  2. Laadi dokumendid alla (pakkumus, tellimuse kinnitus, saateleht, ettemaksuarve, arve).

  3. Klooni loob tellimusest koopia uue tellimuse numbriga. Kloonida saab koos failidega või ilma.

  4. Impordi tooted Excelist tellimusse (eraldi fail).

bottom of page