top of page

PRIVAATSUS- JA KASUTUSTINGIMUSED

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Produxio OÜ veebilehel produxio.io (edaspidi veebileht).

 

MÕISTED

 • Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe külastaja (edaspidi külastaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

 • Külastajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte või edastavad Produxio OÜ-le omalt poolt infot. Näiteks pakkumise küsimine või Produxio OÜ-ga meili teel ühendust võtmine.

 • Teenused on kõik Produxio OÜ poolt pakutavad teenused.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab külastaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. Produxio OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid külastajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • külastaja meiliaadress: külastaja poolt e-kirja saatmisel või pakkumise küsimisel;

 • külastaja nimi, telefon ja meiliaadress: külastaja poolt infopäringu tegemisel või pakkumise küsimisel;

 • muud seotud andmed: ettevõtte andmed ja muu vajalik vastavalt müügi kampaaniate haldamiseks;

 • veebilehe külastatavuse statistika: Google Analyticsi ja veebiteenuse pakkuja abil.

Veebilehte külastades ja/või Produxio OÜ-le isikuandmeid esitades mõistate ja nõustute, et teie isikuandmeid võidakse töödelda käesoleva privaatsuspoliitika kohaselt. Kui te käesoleva privaatsuspoliitikaga ei nõustu, soovitab Produxio OÜ teil veebilehte mitte kasutada ja Produxio OÜ-le mitte oma isikuandmeid esitada.

 

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Produxio OÜ kasutab isikuandmeid külastaja poolt esitatud päringule vastamiseks ja pakkumiste tegemiseks, külastajaga suhtlemiseks ja arvete edastamiseks. 

Produxio OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks. Külastajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuse osutamiseks.

 

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

Kolmas osapool on Produxio OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Produxio OÜ külastajatele tooteid ja teenuseid. Produxio OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid osapooli, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi;

 • veebilehe majutust;

 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;

 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi,

 • raamatupidamistarkvara kasutamist.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele osapooltele, edastab Produxio OÜ külastaja isikuandmeid koostööpartneritele. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik külastajale teenuse osutamiseks.

Produxio OÜ veebileht võib sisaldada linke teiste ettevõtete veebilehtedele, millel on oma privaatsuspoliitikad, ja/või teie seadmesse installeeritud kolmandate osapoolte teenused võivad lubada juurdepääsu teie seadmes olevale teabele. Produxio OÜ soovitab teil tähelepanelikult lugeda nende kolmandate osapoolte privaatsuspoliitikaid. Produxio OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte teenusepakkujate privaatsustavade või sisude eest. 

 

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Produxio OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on seadusest tulenevalt vajalik ja/või nende kogumise eesmärgi täitmiseks oluline. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest. Produxio OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide külastajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

 

KÜLASTAJA ÕIGUSED

Külastajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;

 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;

 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb külastajal saata meiliaadressile info@produxio.io vastavasisuline sooviavaldus. Küpsiste kasutamise piiramiseks saab külastaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt. Kui külastaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

KÜPSISED

Produxio OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Külastades Produxio OÜ veebilehte, nõustub külastaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt külastaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad külastaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks külastaja, kui veebilehe korduvkülastaja, äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt külastaja eelnevatele valikutele või statistiliste andmete kogumiseks.

 • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui külastaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda külastajale isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda külastajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Külastaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Külastaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid veebilehitsejast küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab teenusepakkujalt.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Produxio OÜ Google Analytics ja veebiteenuse pakkuja teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta. Samuti võib süsteem siiski koguda andmeid külastajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et ei saaks andmeid kasutada, saab külastaja paigaldada oma seadmesse blokeeriva rakenduse.

 

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Produxio OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@produxio.io

bottom of page