top of page

Töölaud

Töölaud_4_nrb.png

​Töölaual on nähtavad projekti(de) juhtimiseks loodud ülesanded ehk piletid. Pileteid saab liigutada tulpade vahel projekti protsessi edenemisel ja määrata vajadusel uusi ülesande täitjaid. 

 1. Otsing filtreerib töölaual olevate ülesannete pileti peal nähtavat teksti. Sisesta vähemalt 3 tähemärki + "enter" ja töölaual jääb nähtavaks kõik seda tähekombinatsiooni sisaldavad piletid. Otsingu kitsendamiseks võid lisada täiendavaid kombinatsioone. Otsing on globaalne ehk kasutatav koheselt kõigis registrites.  

 2. Töölaua valik moodustatakse seadetes loodud meeskondade alusel. Töölauda näevad ainult seadetes määratud meeskonna liikmed.

 3. Kasutaja valikul jäävad töölauale ainult ülesande täitjaga seotud piletid. Valiku saab tühistada ristiga kasutaja nime taga või teise kasutaja valikuga.

 4. Graafiku ikooni all näeb planeeritud tööde mahtu protsesside ja töölaua kanban veergude kaupa grupeeritult (lõpetatud koguseid ei arvesta). Planeerimata töömahud (Lisa tööd) on näidatud grupeeritult töölaua protsesside alusel.                             Ikoonil "Lisa uus tulp" tuleb eelnevalt määrata tulba nimetus. Tulp lisatakse "Teha" tulba järele ja on võimalik lohistades paigutada sobivasse järjekorda. Esimest ja viimast tulpa ei saa muuta ega liigutada.

 5. Sissetulevad teated. Kelluke annab märku teavitustest, kui teine kasutaja on loonud ja/või muutnud sinu kasutajaga seotud ülesannet. Teate juurest saab avada vastava ülesande või märkida loetuks.

 6. Lisa uus ülesande pealkiri pileti loomiseks (vajuta + märki).

 7. Kustuta tulp või muuda tulba pealkirja.

 8. Liiguta pilet teise tiimi.

 9. Ava pileti detailne vaade silma või pileti numbri pealt.

 10. Muuda pileti pealkirja (alustuseks vajalik topelt klõps).

 11. Kasutaja profiilipilt (muutub pileti sees täitja vahetamisel).

 12. Lisa uus ülesanne seotud piletiga. Ülesande pealkirja saab muuta, aktiveerides tegevus topelt klõpsuga.

 13. Piletiga seotud lingid ja nende staatused (tellimused ja teised piletid).

 14. Tööaja lugemine (alusta tööd, peata töö, lõpeta töö). Tööaeg loetakse projekti tööülesandele ehk piletile. Tööaeg näidatakse kasutajapõhiselt pileti sees. Piletile võib tööaega samaagselt raporteerida mitu kasutajat, kasutaja võib käivitada tööaja lugemise korraga ka mitmele piletile (tööaega ei jaotata mitme pileti vahel). 

 15. Piletit saab lohistada erinevate tulpade vahel. Tõstes teise tulpa tööaja lugemine lõpetatakse.

Tööülesande pilet

Tööülesande pilet

Tootmistarkvara Produxio tööülesande pilet

Peale ülesande loomist või selle avamisel on võimalik lisada ja muuta täiendavalt piletit.

 1. Kolme punkti pealt saab lisada tootmisprotsessiga seotud töid ja laadida alla dokumente. Tööde lisamisel muutuvad piletil nähtavaks punkt 11 ja 12. Eelnevalt peavad olema seadistatud vastavad kasutajaõigused.

 2. Näitab töölaua staatust ja saab muuta piletit vastavate staatuste alusel. Muutes staatuseks "Tehtud" tootmisprotsessi koguseid ja tööaja lugemist ei lõpetata (toimib ainult pileti lohistamisel). 

 3. Muudatuste logi.

 4. Saab valida ja muuta tööülesande täitjat.

 5. Saab käivitada, panna pausile ja lõpetada tööaja lugemist piletile (projekti üldaeg) ja vaadata kõigi kasutajate tööaega.

 6. Pealkirja muutmine.

 7. Märkuste ja kirjelduste lisamine ülesandele.

 8. Ülesannete lisamine ja tehtuks märkimine.

 9. Seotud tellimuste ja ülesannete linkimine, tellimuste loomine ja avamisel projekti kulude ülevaade.

 10. Failide ja dokumentide lisamine, vaatamine, allalaadimine ja kustutamine.

 11. Tootmisprotsesside korraga käsitlemine:

  1. Tööaja kõigi protsesside korraga käivitamine, pausile panemine ja lõpetamine.

  2. Kõigi tootmisprotsesside koguse korraga raporteerimine. Protsessidest suurema koguse märkimisel raporteeritakse kõik kogused vastavalt protsessile tehtuks.

  3. Otsing protsessiga seotud info kohta.

  4. Paremal ruudukesel saab protsessid peita ja nähtavale tuua. Peidetud protsessidele saab korraga tööaega raporteerida. Koguste korraga raporteerimiseks peavad protsessid olema nähtavad.

 12. Tootmisprotsessi tööaja käivitamine, pausile panemine ja lõpetamine. Ruudukese pealt paremal saab avada tellimuse info.

 13. Kommentaaride lisamine.

bottom of page