top of page

Produxio üldine funktsionaalsus (Demo) 

Produxio tarkvara on mõeldud projekti- ja tootmisettevõtetele. Dünaamilised lahendused annavad kasutajale võimaluse luua ettevõttele sobivate väljadega lahenduse ja agiilse lähenemise projekti- ja tootmise juhtimiseks. Eriti võimekaks teeb tarkvara tootmisprotsesside automaatne planeerimine koos agiilse töölaua ja tööaja mõõtmisega. Head avastamist ja kasutamist!  

bottom of page