top of page

Seaded

Produxio seadetes saab lihtsalt seadistada:

 1. Kasutaja profiili vastavalt seadete väljadele.

 2. Ettevõtte andmeid vastavalt seadete väljadele.

 3. Projekti andmeid (loodud projekti ettevõtet) vastavalt seadete väljadele. Tellimuste numeratsiooni prefiksit saate ise luua ja valida kolm erineva järjekorra numbri kombinatsioni vahel.

 4. Kasutajate ametit ja õigusi muuta. Vaikimisi on eelseadistatud uuel kasutajal tootmise vaade. 

 5. Lisada ja muuta uusi partnereid.

Teisi seadistusi vaatame lähemalt.

Meeskond

Tootmistarkvara Produxio seaded, meeskond

Uue meekonna saab luua seadistustes meekonna vaate päise kolme​ punkti alt ja muuta igat meeskonda vastaval real.

 1. Vali meeskonnale meelepärane ikoon. Ikoon on kiireks visuaalseks tuvastamiseks.

 2. Määra tiimle nimi.

 3. Prefiks lisatakse meekonna töölaua piletite numberatsioonile. Tiimi loomisel lisatakse prefiks automaatselt kolm esimest tiimi nime tähte (pole vaja välja täita). Soovikorral on võimalik peale tiimi salvestamist prefiksit muuta.

 4. Vali juba olemasolevate protsesside seast, milliseid tootmisprotsesse tiimi töölaual teostatakse. Lisa ainult vajalikud protsessid, et näha graafikul reaalseid planeeritud ja planeerimata töömahtusid. 

 5. Kirjelduse väli ei ole kohustuslik vaid on infoks.

 6. Vali liikmed kellel on õigus näha ja kasutada meeskonna töölauda. Liikmete puudumisel ei ole töölaud nähtav!

Protsessid

Tootmistarkvara Produxio seaded, protsessid

Uue tootmisprotsessi saab luua seadistustes "protsessid" vaate päise kolme​ punkti alt ja muuta igat protsessi vastaval real.​ Tootmisprotsessid määratlevad tootmise järjekorra ja on planeerimise aluseks. Protsessi kõik parameetrid peale nime on toodete juures muudetavad.

 1. Vali protsessile meelepärane ikoon. Ikoon on kiireks visuaalseks tuvastamiseks.

 2. Määra protsessi nimi.

 3. Tööaaja saate eelseadistada, et oleks lihtsam tooteid sisestada. Vali alati suurem väärtus kui 0, sest mitme protsessi raporteeimisel ei saa tööaega 0-ga jagada. Tööajale saab valida ka sobiva mõõtühiku.

 4. Seadsitusaeg on ühekorde tööaeg seadme või töö ettevalmistamiseks. aja arvestuses ei korrutata seadistusaega toodete kogusega. Vali ka sobiv mõõtühik.

 5. Läbilaske aeg kulub toote läbimisele tootmisprotsessis, sisaldab lisaks töötluse ajale logistikat ja järjekorrale kuuluvat ooteaega. Vaikimisi eelseadistatav. Soovitav valida mõõtühikuks päev.

 6. Hind on tootmisprotsessi kularvestuse aluseks. Mõõtühik valitav.

 7. Juurdehindlus on tootmisprotsessi kuludele lisatav (üld)kulude %.

 8. Vali soovikorral liikmed kellel on oskused käsitleda kirjeldatud tootmisprotsessi. Väli on informatiivne.

 9. Faile saab laadida alles peale protsessi salvestamist. Lisatud failid on nähtavad kõigis tellimustes ja tootmises, kus vastav protsess on nähtav.

Dünaamilised väljad

Tootmistarkvara Produxio seaded, dünaamilised väljad

Uue dünaamilise välja saab luua seadistustes väljad vaate päise kolme​ punkti alt (projekti ehk tellimuse info, protsessi ja tooteväli) ja muuta vastava välja tüübi jaotises. Väljad saab kuvada vastava tüübi esinemise alusel tarkvaras ja seadistada tabelitesse.

 1.  Vali uuele väljale meelepärane ikoon. Ikoon on kiireks visuaalseks tuvastamiseks.

 2. Määra väljale nimi.

 3. Välja võti lisatakse automaatselt. Soovikorral võimalik muuta (kasutatav ainult tarkvara koodis). 

 4. Vali info sisestamise tüüp:

  1. select-​ välja saab kasutada eelseadsitatud sisuks määratud valiku alusel. Määrab seadistaja;

  2. input- välja tüüp on kas tekst või number. Määrab seadistaja;

  3. textarea- suurem kirjelduse väli koos teksti määramise parameetritega.

 5. Välja seaded või tüüp:

  1. select- "välja seaded": sisesta sobivad sildid kasutamiseks;

  2. input- "tüüp": tekst või number;

 6. Staatus määrab kas väli on tellimuses, protsessis või toote juures nähtav.

Tabelid

Tootmistarkvara Produxio seaded, tabelid

Dünaamilisi välju saab lisada nähtavaks vastava registri tabelites.

 1. Vali sobib tabel (erinevad tellimuste registrid, tooted ja tööplaan).

 2. Vali tabeli päises kolme punkti alt eelnevalt sisestatud dünaamilised väljad. Peale valikut mõne hetke pärast ilmub väli alajaotises nähtavale.

 3. Väljade järjekorda tabelis saab lohistades muuta. kontrollige, kas tabelis on soovitav tulemus.

bottom of page